Här är några tankar om hälsa och förhållningssätt till livet som jag utgår ifrån.

Du är beroende av dina gener men du påverkar din egen hälsa genom ditt handlande. Om du föds frisk och du nu är sjuk eller har ont, så har det hänt något avgörande längs vägen.

För att återfå din hälsa och energi behöver du förändra såväl tankesätt som handlande. Tankesättet är inlärt och kan förändras. En tanke har ingen funktion om den inte omsätts i handling. Handlandet avgörs av hur du värdesätter och ser på både dig själv och andra.

Din livshistoria innehåller personer, platser och händelser. Händelser är bara händelser. Du avgör betydelsen av dem.

Du är den som avgör om du vill ta ett steg närmare din optimala hälsa.