Artikelindex

Här är några tankar om hälsa och förhållningssätt till livet som jag utgår ifrån.

Du är beroende av dina gener men du påverkar din egen hälsa genom ditt handlande. Om du föds frisk och du nu är sjuk eller har ont, så har det hänt något avgörande längs vägen.

För att återfå din hälsa och energi behöver du förändra såväl tankesätt som handlande. Tankesättet är inlärt och kan förändras. En tanke har ingen funktion om den inte omsätts i handling. Handlandet avgörs av hur du värdesätter och ser på både dig själv och andra.

Din livshistoria innehåller personer, platser och händelser. Händelser är bara händelser. Du avgör betydelsen av dem.

Du är den som avgör om du vill ta ett steg närmare din optimala hälsa.

Att sedan göra det lättare att återfå hälsan genom bättre kost, träning, vanor och rutiner är mera en tillämpning av den nya inriktningen. Ett verktyg och inte ett självändamål. Att följa ett schema eller ett nyttigt måltidsrecept kan alla göra. Men hur länge? För en varaktig förändring krävs insikt och passion. Och med en känslomässig förankring i dina val, dvs när du handlar utifrån din egen lust och vilja snarare än med tvång, så ger det ett helt annat resultat. Som i alla relationer så innebär det att när respekten och kärleken till dig själv finns närvarande så behövs ingen plågsam förändring för att kunna leva fullt. Det är snarare en resa i glädje.

Vill du ändå smygkika på vad som kan vara smart att äta? Här finns en lista som kan vara till nytta då.